top of page
box-04.png

Wat is mindfulness?

Jon Kabat-Zinn, de grondlegger van de mindfulness in het Westen, definieert het als de intentie om:

 • bewust aanwezig te zijn

 • in het hier en nu, en

 • zonder oordeel te observeren wat daarin waargenomen wordt.

Het is leren om aanwezig te zijn bij alles wat zich voordoet. Dat kunnen gebeurtenissen van buitenaf zijn, maar ook van binnenuit. Denk daarbij aan gedachten en gevoelens en ook aan signalen van je lichaam.

Aanwezig zijn bij positieve gebeurtenissen lukt ons vaak wel en willen we ook graag. Maar waarom is het goed je ook bewust te zijn van dingen die je als onwelkom en stressvol ervaart en liever niet hebt, zoals nare gedachten en gevoelens of pijn? Omdat het je de kans geeft op een gezondere manier om te gaan met deze vaak onvermijdelijke gebeurtenissen.

Vaak steken we veel energie in het vechten tegen de dingen die we niet willen, of we duwen ze weg of ontkennen ze. En soms houden we ze juist vast. We hebben bepaalde reacties ontwikkeld in het omgaan met stress, die soms juist onze stress verergeren. Door dingen die zich voordoen echter op te merken en erkennen, kan je gaan ervaren dat je bewust voor een andere reactie kan kiezen, die meer behulpzaam is. 

box-03.png

Wat is mindfulness niet?

 • je hoofd leeg maken

 • zweverig gedoe

 • ontspanningsoefeningen

 • geen stress meer hebben

 • je uit de werkelijkheid terugtrekken

 • dingen wegmediteren

 • een doel op zich

 • jezelf verbeteren

 • alleen op jezelf gericht 

watercolour_spot1.png

Het mooie is dat mindfulness een vaardigheid is die geoefend kan worden als ware het een spier die sterker wordt naarmate je deze traint. Door Jon Kabat-Zinn wordt dit wel de 'aandachtsspier' genoemd.

 

bottom of page